Toelichting bij het inschrijfformulier woningzoekende

 

Inleiding

De Reensche Compagnie verhuurt 180 ouderwoningen voor zelfstandige bewoning in de gemeente Hoogezand Sappemeer. Hiervan zijn 100 woningen gelegen aan de Van der Duyn van Maasdamweg en 80 woningen aan de Tak van Poortvlietstraat. De woningen zijn onderverdeeld in twee types:

  • 144 woningen met 1 slaapkamer            
  • 36 woningen met 2 slaapkamers

Per galerij zijn er 4 woningen met 1 slaapkamer. Bij dit type is de slaapkamer aan de galerijzijde.
Per galerij zijn er 4 woningen met 1 slaapkamer aan de balkonzijde. Bij dit type woningen is de slaapkamer naast de woonkamer aan de achterzijde van de woning. Dit type heeft daardoor een langer balkon.

Per galerij zijn er 2 woningen met 2 slaapkamers. Bij dit type is de woonkamer iets kleiner en is de grootste slaapkamer naast de woonkamer gelegen. De 2e slaapkamer is aan de galerijzijde. Verder heeft dit type nog een grote inloopkast van ongeveer 2,6 vierkante meter.   

Voor de huurprijzen worden de wettelijke normen gehanteerd. Voor het gebruik van een aantal voorzieningen worden er servicekosten in rekening gebracht. Deze servicekosten worden maandelijks als voorschot in rekening gebracht. Als servicekosten worden gerekend o.a.: gebruik water, het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke ruimtes, alarmopvolging, bewaking gebouwen, tuinonderhoud, onderhoud liftinstallaties, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes en de huismeesterkosten.

De Reensche Compagnie verhuurt tevens aan de Tak van Poortvlietstraat 22 autoboxen. Uitsluitend huurders van een woning van De Reensche Compagnie kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor het huren van een garagebox is een wachtlijst van enkele jaren. Een zittende huurder kan zich inschrijven middels een inschrijfformulier welke te verkrijgen is op de administratie.


Inschrijving woningzoekende

Om als woningzoekende te worden ingeschreven dient het volledig ingevulde inschrijfformulier, alsmede de ingevulde verhuurdersverklaring zelfstandige bewoning ingeleverd te worden op het kantoor van de administratie en moet tenminste de leeftijd van 55 jaar zijn bereikt.

Om voor een woning in aanmerking te komen moet de leeftijd van 60 jaar bereikt zijn. Betreft het een echtpaar dan moet de oudste partner de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.


Kosten

De inschrijfkosten bedragen € 10,00 per inschrijving en dienen te worden voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier. De inschrijfkosten zijn eenmalig voor de gehele duur van inschrijving.Jaarlijkse her inschrijving

Om het woningzoekendenbestand zo actueel mogelijk te houden, vindt er jaarlijks een controle plaats van het woningzoekendenbestand. Er wordt u omstreeks november van ieder jaar een overzicht van de inschrijving toegezonden. Deze dient dan te worden gecontroleerd en eventuele wijzigingen in de inschrijving dienen er op te worden genoteerd. Dit overzicht kan dan teruggezonden worden. Uw inschrijving is dan weer voor een jaar gewaarborgd.


Informatie met betrekking tot uw inschrijving

Door invulling van het inschrijfformulier verstrekt u in principe voldoende informatie om ingeschreven te worden voor een woning.

Na verloop van tijd kunt u een aanbod voor een woning verwachten conform uw geregistreerde wensen. U mag als woningzoekende eenmalig een woning weigeren. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Weigert u voor een tweede keer een woning, dan wordt u automatisch onderaan op de wachtlijst geplaatst.

Over de stand van zaken met betrekking tot uw inschrijving kunt elke maandag tussen 10.00 uur en 11.00 uur telefonisch contact opnemen met ons kantoor. Voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor dient u telefonisch een afspraak te maken. Dit kan dagelijks tijdens kantooruren.


Puntensysteem

Om een zo verantwoord mogelijke verdeling van woningen te waarborgen, vindt toewijzing plaats op grond van een puntensysteem. Voor diverse omstandigheden worden extra punten toegekend.

 

  1. De duur van de inschrijving is voor woningtoewijzing een belangrijke zaak. Per maand wordt er één punt toegekend.
  2. Wanneer een woningzoekende op moment van inschrijving twee jaar of langer in de gemeente Hoogezand-Sappemeer woont, worden er 24 punten bij aanvang van de inschrijving toegekend.
  3. Wanneer een woningzoekende op moment van inschrijving niet in de gemeente Hoogezand-Sappemeer woont, maar zich er wel sociaal gebonden acht kan er sociale binding toegekend worden. Er wordt dan beoordeeld of er sprake is van sociale binding aan de hand van de door woningzoekende verstrekte informatie. Er kunnen dan maximaal 15 punten toegekend worden bij aanvang van de inschrijving.
  4. Wanneer een woningzoekende op moment van inschrijving niet in de gemeente Hoogezand-Sappemeer woont, maar daar wel is geboren of is komen wonen en tenminste 10 jaar aaneengesloten in de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft gewoond kan plaatselijke binding toegekend worden. De woningzoekende mag dan niet langer dan 10 jaar uitgeschreven zijn in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Er kunnen dan maximaal 15 punten worden toegekend bij aanvang van de inschrijving.
  5. Een woningzoekende, die op moment van inschrijving woonachtig is in de gemeente Hoogezand-Sappemeer kan gebruik maken van urgentie bevorderende factoren. Er worden bij urgentie bevorderende factoren onderscheid gemaakt tussen twee indicaties. In zeer bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de genoemde urgentie bevorderende indicaties.

     

De sociale indicatie

Een sociale indicatie wordt enkel en alleen toegekend als een andere woning oplossing kan bieden bij psychologische- en relatieproblemen. Er worden dan 15 punten extra toegekend.


De medische indicatie

Een medische indicatie wordt alleen vastgesteld wanneer de woningzoekende vanuit medisch standpunt gebaat is bij een andere woning. Er dient een duidelijke relatie te bestaan tussen de medische indicatie en de huidige woonsituatie. De medische indicatie wordt bepaald door de artsen, F.J. van de Wal-Rumahloine en J.H. Schipper. Beide artsen houden praktijk aan de Noorderstraat 102-104 te Sappemeer. U kunt telefonisch een afspraak maken op werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Telefoonnummer: 0598-390808. De kosten van een medische indicatie dienen aan de artsen te worden voldaan en zijn voor rekening van de woningzoekende. Er kunnen door één van de artsen minimaal 1 en maximaal 30 punten toegekend worden.

 

GEGEVENS AANVRAGER
BINDING MET DE GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN