Stichting Bewonersbelangen Reensche Compagnie

Met de oprichting in augustus 2021 van Stichting Bewonersbelangen Reensche Compagnie, is een verbeterde rechtspersoonlijkheid gerealiseerd voor de belangen van de gezamenlijke huurders. Een vertegenwoordiging ondergebracht in een overkoepelende stichting was juridisch noodzakelijk, nu er inmiddels vier appartementencomplexen door De Reensche Compagnie worden verhuurd. De stichting heeft de Wet op het overleg huurders verhuurder als basis en behartigt de belangen van alle huurders van De Reensche Compagnie. De stichting is nadrukkelijk geen bewonersvereniging voor activiteiten. U kunt zich er ook niet bij aansluiten.

Het doel van de stichting is: het behartigen van de belangen van alle huurders van De Reensche Compagnie. Stichting Bewonersbelangen is onafhankelijk en wordt niet aangestuurd door de Reensche Compagnie. Wel heeft de verhuurder de wettelijke verplichting om de stichting te faciliteren.

Naast een voorzitter, bestaat het bestuur van de stichting uit vertegenwoordigers van alle vier de appartementencomplexen van De Reensche Compagnie. Zo wordt een gedegen vertegenwoordiging gerealiseerd. Stichting Bewonersbelangen is lid van de Woonbond.

Iedere 2e dinsdag van de maand wordt er vergadert en vier keer per jaar vindt er afstemming plaats met het bestuur van De Reensche Compagnie. Voorkomende zaken regelt de stichting met de Manager Algemene Zaken, Wim Kroeze. Als huurder bent u welkom op de jaarvergadering.

Ieder onderwerp wat relevant en van toepassing is voor alle huurders (gezamenlijk belang) komt op de agenda van Stichting Bewonersbelangen. Bijvoorbeeld: huurverhoging, isolatie, onderhoud, schoonmaak, rumoer enzovoort. Uw mening zullen we regelmatig peilen via enquêtes.  

Vragen, opmerkingen en eventuele agendapunten kunt u mailen aan bewonersbelangen@reenschecompagnie.nl .

Communicatie vanuit de stichting vindt plaats op de publicatieborden in de verschillende appartementencomplexen. Als u via het eigen emailadres op de hoogte gehouden wilt worden, moet u dat zélf aan ons kenbaar maken (in verband met de wet op de privacy). Dat kan via bovenstaand mailadres.

Stichting Bewonersbelangen Reensche Compagnie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en haar statuten zijn openbaar. Klik hier voor de statuten (PDF).

 

Waar wij ons in onderscheiden

  • Verhuur sociale- en vrije sector appartementen
  • Wonen in het Stadshart van Hoogezand
  • Aangename en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand
  • Dienstverlening met een hoofdletter
  • Hoge huurderstevredenheid
  • Vriendelijk en toegewijd personeel