Inschrijven als woningzoekende


Let op: dit is niet voor de nieuwbouw!

 

Lees eerst de toelichting en vul dan onderstaand inschrijfformulier volledig in.

 

 

Toelichting bij het inschrijfformulier

 

Inleiding
De Reensche Compagnie verhuurt 180 ouderwoningen voor zelfstandige bewoning in de gemeente Midden-Groningen. Hiervan zijn 100 woningen gelegen aan de Van der Duyn van Maasdamweg en 80 woningen aan de Tak van Poortvlietstraat.
De woningen zijn onderverdeeld in twee types:


       ● 144 woningen met 1 slaapkamer
       ●   36 woningen met 2 slaapkamers

Per galerij zijn er 4 woningen met 1 slaapkamer. Bij dit type is de slaapkamer aan de galerijzijde.
Per galerij zijn er 4 woningen met 1 slaapkamer aan de balkonzijde. Bij dit type woningen is de slaapkamer naast de woonkamer aan de achterzijde van de woning. Dit type heeft daardoor een langer balkon.

Per galerij zijn er 2 woningen met 2 slaapkamers. Bij dit type is de woonkamer iets kleiner en is de grootste slaapkamer naast de woonkamer gelegen. De 2e slaapkamer is aan de galerijzijde. Verder heeft dit type nog een grote inloopkast van ongeveer 2,6 vierkante meter.

Voor de huurprijzen worden de wettelijke normen gehanteerd. Voor het gebruik van een aantal voorzieningen worden er servicekosten in rekening gebracht. Deze servicekosten worden maandelijks als voorschot in rekening gebracht. Als servicekosten worden gerekend o.a.: gebruik water, het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke ruimtes, alarmopvolging, bewaking gebouwen, tuinonderhoud, onderhoud liftinstallaties, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes en de huismeesterkosten.

De Reensche Compagnie verhuurt tevens aan de Tak van Poortvlietstraat 22 autoboxen. Uitsluitend huurders van een woning van De Reensche Compagnie kunnen hiervoor in aanmerking komen. Voor het huren van een garagebox is een wachtlijst van enkele jaren. Een zittende huurder kan zich inschrijven middels een inschrijfformulier welke te verkrijgen is op de administratie.


Inschrijving woningzoekende
Om als woningzoekende te worden ingeschreven dient het volledig ingevulde inschrijfformulier, alsmede de ingevulde verhuurdersverklaring zelfstandige bewoning ingeleverd te worden op het kantoor van de administratie en moet tenminste de leeftijd van 55 jaar zijn bereikt.

Om voor een woning in aanmerking te komen moet de leeftijd van 60 jaar bereikt zijn. Betreft het een echtpaar dan moet de oudste partner de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.


Kosten
De inschrijfkosten bedragen € 10,00 per inschrijving. Deze kosten dienen te worden voldaan bij inlevering van het inschrijfformulier of worden overgemaakt op bankrekeningnummer IBAN: NL67 RABO 0329.1348.84 (o.v.v. uw naam en inschrijfkosten). De inschrijfkosten zijn eenmalig voor de gehele duur van de inschrijving.


Jaarlijkse enquête
Om het woningzoekendenbestand zo actueel mogelijk te houden, vindt er jaarlijks een controle plaats van het woningzoekendenbestand. Er wordt u omstreeks november van ieder jaar een overzicht van de inschrijving toegezonden. Deze dient dan te worden gecontroleerd en eventuele wijzigingen in de inschrijving dienen er op te worden genoteerd. Dit overzicht kan dan teruggezonden worden. Uw inschrijving is dan weer voor een jaar gewaarborgd.


Informatie met betrekking tot uw inschrijving
Door invulling van het inschrijfformulier verstrekt u in principe voldoende informatie om ingeschreven te worden voor een woning.

Na verloop van tijd kunt u een aanbod voor een woning verwachten conform uw geregistreerde wensen. U mag als woningzoekende eenmalig een woning weigeren. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Weigert u voor een tweede keer een woning, dan wordt u automatisch onderaan op de wachtlijst geplaatst.

Over de stand van zaken met betrekking tot uw inschrijving kunt u elke maandag, dinsdag en op woensdagochtend telefonisch contact opnemen met het secretariaat. Voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor dient u telefonisch een afspraak te maken. Dit kan dagelijks tijdens kantooruren.


Puntensysteem
Om een zo verantwoord mogelijke verdeling van woningen te waarborgen, vindt toewijzing plaats op grond van een puntensysteem. Voor diverse omstandigheden worden extra punten toegekend:

1.       De duur van de inschrijving is voor woningtoewijzing een belangrijke zaak. Per maand wordt er één punt toegekend.
2.       Wanneer een woningzoekende op moment van inschrijving twee jaar of langer in de gemeente Midden-Groningen woont, 
          worden er 24 punten bij aanvang van de inschrijving toegekend.Urgentie bevorderende factoren
Met ingang van juni 2018 zijn er geen urgentie bevorderende factoren van toepassing op de inschrijving.


 
 

Inschrijfformulier

Druk hier om het formulier nu in te vullen

 

Download hier de verhuurdersverklaring (PDF).

 

 

Handig om te weten

  • Geen inkomensgrens sociale huurwoningen
  • Parkeren bij de deur
  • Alarmeringen in de woningen
  • Winkelcentrum op loopafstand