Inschrijven als woningzoekende

U kunt zich bij De Reensche Compagnie al inschrijven als woningzoekende sociale verhuur vanaf de leeftijd van 55 jaar. Voor registratie hebben wij de volgende, volledig ingevulde documenten van u nodig:

 • Inschrijfformulier 
 • Verhuurdersverklaring  

Kosten

De kosten bedragen € 25,- per inschrijving en zijn eenmalig. U kunt dit bedrag voldoen bij inlevering van de twee formulieren, of overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL67 RABO 0329.1348.84, met vermelding van uw naam en “Inschrijfkosten”. 

Inschrijving actueel

Wij zullen ieder jaar een controle uitvoeren van het woningzoekenden bestand. Op die manier houden we alles zo actueel mogelijk. Omstreeks november van ieder jaar sturen wij u een overzicht van uw inschrijving, met het verzoek om de gegevens te controleren en wijzigingen aan ons door te geven. Daarna is uw inschrijving weer voor een jaar verlengd.

Toewijzing van een woning

Om voor een woning in één van de appartementencomplexen aan de Tak van Poortvlietstraat of aan de Van der Duyn van Maasdamweg in aanmerking te komen, moet de leeftijd van 60 jaar zijn bereikt. In het geval van een echtpaar wordt uitgegaan van de oudste partner.

U kunt telefonisch contact opnemen met het secretariaat over de stand van zaken van uw inschrijving. Voor een persoonlijk gesprek vragen wij u om een afspraak te maken. Dit kan dagelijks tijdens kantooruren.

Na verloop van tijd kunt u een aanbod voor een woning verwachten, in overeenstemming met uw geregistreerde wensen. Het staat u vrij, dit aanbod te weigeren. Maar om een eerlijke toewijzingsprocedure te waarborgen, kunnen we dat niet onbeperkt toestaan. We gaan graag het gesprek aan over uw bezwaren en denken met u mee. Na drie keer weigeren heeft dit helaas consequenties voor uw plek op de wachtlijst.

Puntensysteem

Om de toewijzing van een woning eerlijk en transparant te laten verlopen, werken wij met een puntensysteem. Hoe hoger het aantal punten, hoe eerder toewijzing plaatsvindt. De punten worden als volgt bepaald:

 • De duur van de inschrijving: per maand wordt er één punt toegekend.
 • Aan een woningzoekende die op het moment van inschrijving inmiddels twee jaar of langer in de gemeente Midden-Groningen woont, worden 24 punten toegekend.

Inleveren formulieren

U kunt de twee formulieren afdrukken, volledig invullen en inleveren bij het kantoor:

De Reensche Compagnie
Tak van Poortvlietstraat 361
9602 PJ  HOOGEZAND

 • U kunt hier het inschrijfformulier downloaden.
 • U kunt hier de Verhuurdersverklaring downloaden.

De Verhuurdersverklaring dient u te laten ondertekenen door uw huidige verhuurder, rechtstreeks invullen via onze website is daarom niet mogelijk.
 

Waar wij ons in onderscheiden

 • Verhuur sociale en vrije sector appartementen
 • Wonen in het stadshart van Hoogezand
 • Aangename en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand
 • Dienstverlening met een hoofdletter
 • Hoge huurderstevredenheid
 • Vriendelijk en toegewijd personeel