Wettelijke kaders en toezicht

Stichting de Reensche Compagnie hecht veel waarde aan transparant en controleerbaar bestuur. Wij bezitten niet het officiële predicaat “corporatie”, maar wij zijn wel lid van de branchevereniging van woningcorporaties genaamd Aedes. En daarmee onderschrijven wij ook de principes uit hun Governance Code. 

Deze code bevat normen voor:

•    Goed bestuur en toezicht
•    Transparantie
•    Financiële beheersing

De code geeft uitgangspunten en richting voor de kwaliteit die we willen leveren, ten aanzien van exploitatie, medewerkers en bestuursleden. Maar zij biedt ons ook handvaten voor transparantie en het afleggen van verantwoording. Wettelijk zijn woningcorporaties verplicht om zich eens in de vier jaar maatschappelijk te laten controleren. Een dergelijke controle wordt Visitatie genoemd. De Reensche Compagnie heeft in 2012 en 2016 ook aan deze verplichting voldaan. In 2020 stond een nieuwe Visitatie gepland, maar in verband met de uitbraak van COVID-19 is deze verplaatst naar 2021.

Druk hier om het laatste visitatierapport te lezen inclusief de reactie van het bestuur.
 

Waar wij ons in onderscheiden

  • Verhuur sociale- en vrije sector appartementen
  • Wonen in het Stadshart van Hoogezand
  • Aangename en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand
  • Dienstverlening met een hoofdletter
  • Hoge huurderstevredenheid
  • Vriendelijk en toegewijd personeel