25 september 2019
 

Overzicht nieuwbouw.JPG

Nog eens 46 huurappartementen in stadshart Hoogezand
 

In navolging van de woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en bouwbedrijf Geveke (samen 75 woningen) gaat ook woningstichting De Reensche Compagnie uit Hoogezand begin 2020 woningen bouwen in het stadshart van Hoogezand op de locatie Tussenhof. Het gaat om in totaal 46 vrije sector huurappartementen.

Daarmee komt het totaal op 121 woningen waarvan de realisatie nu gaat starten. Onderdeel van de Tussenhof zijn 17 ruime koopappartementen onder de projectnaam Hof Hooge Sandt. Deze gaan medio oktober in de verkoop bij Alders makelaars. De bouwlocaties liggen aan de beide kanten van de Erasmusweg.

Voorzitter Herman van der Til van het bestuur van de woningstichting De Reensche Compagnie is blij dat hij eindelijk het nieuws bekend kan maken. „We zijn vier jaar met de voorbereidingen bezig geweest. Als verhuurder van 180 seniorenappartementen in twee flatgebouwen aan de Tak van Poortvlietstraat en de Van der Duyn van Maasdamweg, hebben wij nu een ambitieus plan in de vrije sector gelanceerd. Wonen op de locatie Tussenhof voorziet naar ons idee in een behoefte van senioren in Hoogezand en omgeving. Het nieuwe complex ligt immers vlak bij voorzieningen zoals het Medisch Centrum en het winkelcentrum ‘De Hooge Meeren’. Er melden zich nu al vele geïnteresseerden in ons plan. Het had qua voorbereiding helaas meer tijd nodig dan gedacht, maar nu is het zover dat we daadwerkelijk in gesprek kunnen met potentiële huurders en dat de bouw kan starten.”

Stadshart-Noord

Voor de woningbouw in het stadshart is de deelname van De Reensche Compagnie van grote toegevoegde waarde, vindt wethouder Jan Jakob Boersma „Het is heel erg mooi dat de samenwerking in het project Stadshart-Noord nu ook met alle oorspronkelijke partners is omgezet in definitieve afspraken. We gaan nu echt van start in dit deel van de centrumontwikkeling van Hoogezand; dat is echt wel een mijlpaal. Bovendien blijft de Reensche Compagnie als lokale partij met dit bouwproject in de toekomst stevig verankerd in onze gemeenschap.”

Grond tijdelijk opgeslagen

Op 4 juli stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Stadshart Tussenhof vast. Op 16 september zijn de voorbereidende bouwwerkzaamheden gestart. Om de locaties te saneren en bouwrijp te maken wordt er grond uitgegraven en tijdelijk opgeslagen op de Tussenhof-locatie, tussen de Erasmusweg en Tussenhof Zuid. Hiervoor vinden grondtransporten plaats. Beide bouwplaatsen worden afgesloten en zijn dus niet meer bereikbaar voor het publiek.

Afronden stadscentrum

De gemeente zet zich al jaren in voor de ontwikkeling van het Stadshart in Hoogezand. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn percelen en panden aangekocht, is bestaande bebouwing gesloopt en zijn deelgebieden herontwikkeld. Het Stadshart bestaat uit 2 delen: het zuidelijk- en het noordelijk deel. De vernieuwing van het Stadshart Zuid Hoogezand, met onder andere de realisering van het ‘Kielzog’ en upgrade van het winkelcentrum ‘De Hoge Meeren’ is gereed. De vernieuwing van Stadshart Noord is gaande, zo is het Medisch Centrum aan de Erasmusweg inmiddels gerealiseerd. Doelstelling van de gebiedsontwikkeling is het afronden van het stadscentrum met een zorgvuldige aansluiting op en overgang naar de aangrenzende bebouwing.

Terug

Handig om te weten

  • Geen inkomensgrens sociale huurwoningen
  • Parkeren bij de deur
  • Alarmeringen in de woningen
  • Winkelcentrum op loopafstand