Coronamaatregelen - Nieuws

24 juni 2020
Laatste stand van zaken

 

Maatregelen i.v.m. het CORONAVIRUS


Hieronder de laatste stand van zaken binnen De Reensche Compagnie:


In verband met de landelijke maatregelen tot de indamming van het Coronavirus bericht ik u over het volgende.

Stichting de Reensche Compagnie is zich er terdege bewust van dat zij verhuurt aan de doelgroep die het kwetsbaarst is voor het Coronavirus. Door aangepaste adviezen en na het nemen van maatregelen, hebben wij ons beleid aangepast aan de hand van de laatste adviezen.


Sinds dinsdag 31 maart 2020 zijn de volgende maatregelen van kracht:

 

 1. Het zalencentrum sluit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving tot 1 juni haar deuren voor alle activiteiten;
   
 2. Reparatieverzoeken die niet urgent zijn worden niet uitgevoerd, maar houden wij in de wacht tot 28 april;
   
 3. Medewerkers van onze onderhoudsbedrijven die griepachtige verschijnselen hebben of wat hoesten, worden niet naar de Reensche Compagnie gezonden. Hierdoor kan het langer duren voor een storing opgelost wordt;
   
 4. Ik vraag u met klem om ook gepaste afstand te houden van een medewerker van de onderhoudsdienst. Neem plaats in uw woonkamer en laat de monteur zijn werk doen;
   
 5. De doorgangen vanuit de 4-hoog naar de 10- hoog en visa versa blijven voorlopig afgesloten voor iedereen. U kunt alleen via de hoofdentrees de beide flatgebouwen betreden;
   
 6. Als u uw medisch alarm gebruikt wordt u gebeld door Cruon beveiliging. U kunt per telefoon uitleggen waarom u gedrukt heeft. Mocht het zo zijn dat u niet opneemt en een beveiliger naar uw woning moet komen, hebben wij de volgende afspraken gemaakt met Cruon beveiliging: een medewerker die griepachtige verschijnselen heeft of wat hoest wordt niet naar de Reensche Compagnie gezonden. De beveiliger die uw woning betreedt houdt gepaste afstand en zal bij medische noodzaak direct 112 bellen;
   
 7. Onze drukknoppen in de liften en de knoppen van de deuren naar de gaanderijen worden twee keer per dag gereinigd met een ontsmettingsmiddel door ons -gecertificeerd- schoonmaakbedrijf
   
 8. Kantoorpersoneel werkt of vanuit huis, of werken verdeeld over de kantoren en beschikbare zalen. Zo voorkomen wij onderling contact. Vergader- en overlegmomenten gaan via beeldverbindingen (skype);
   
 9. Onze huismeester werkt op afroep en zal ook vaker vanuit huis stand-by zijn;
   
 10. De hoofdentree naar de kantoren is afgesloten. Contact met ons gaat uitsluitend via de telefoon of e-mail. Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur op 0598-322664 of op info@reenschecompagnie.nl.

 

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zetten zich vele uren in de week in voor het opknappen van allerhande karweitjes. Ook worden ze geregeld door bewoners gebeld voor een storing o.i.d. Ik heb met onze vrijwilligers afgesproken dat zij per direct ook geen werkjes meer opknappen. Zorgt u er dan ook voor dat u onze vrijwilligers niet meer vraagt om iets te doen. Ze weigeren in opdracht van de Stichting de Reensche Compagnie om kleine klusjes in uw woning te doen. Zoals alle maatregelen is dit gedaan voor uw gezondheid maar ook die van uw medebewoners.

Oud papier

Op maandagen wordt het oud papier opgehaald op de voor u bekende manier. Per direct stoppen onze vrijwilligers met het ophalen van het oud papier. U moet uw papier bij u thuis bewaren tot u vanuit ons hoort dat deze maatregel wordt opgeheven.

Vragen over Corona

Wij krijgen veel vragen over “hoe te handelen als er een bewoner in de Reensche Compagnie besmet blijkt te zijn met Corona”. Wij hebben contact gezocht met de GGD en deze vraag voorgelegd. Het antwoord is;Vragen over Corona en hoe te handelen als bijvoorbeeld de buren Corona hebben kunnen het beste gesteld worden aan de GGD. De GGD is te bereiken op 0800-1351. Zij kunnen de juiste informatie aan u geven.


Zodra er andere richtlijnen geadviseerd worden vanuit de rijksoverheid die tot aangepaste en/of veranderende maatregelen leiden, zullen wij dit indien mogelijk doorvoeren.

Via een brief houden wij u hiervan op de hoogte.


Tot slot wil ik u er aan herinneren hoe belangrijk het is om in deze tijd 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.


 

Met hartelijke groet,


Wim Kroeze

Manager Algemene Zaken

 

 

 

 

Terug