Historie

Historie

Koningin opent complex in Hoogezand.......

.... Dat stond groot te lezen in het Groninger dagblad op zaterdag 6 september 1969. Een dienstencentrum met seniorenwoningen dat meteen dienst deed als wijkcentrum was uniek voor Nederland. Een goede reden voor onze toenmalige Koningin Juliana om op 8 oktober 1969 naar Hoogezand te komen om het complex De Reensche Compagnie te openen. Nadat de voorzitter, de heer H. Viening, was voorgesteld aan de Koningin werden er bloemen overhandigd door mevrouw A. Dijk-Primé, bewoonster en echtgenote van het oudste lid van het dagelijks bestuur. Daarna werd de vorstin uitgenodigd om de officiële openingshandeling te verrichten. De officiële handeling hield in, het hijsen van de officiële De Reensche Compagnie vlag.

De opening was een feit en na een speech van de heer Viening kon de Koningin aan een uitgebreide rondleiding beginnen. De Reensche Compagnie was op een zeer geslaagde manier geopend. Een multifunctioneel complex, dat in 1966 door verenigingen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer was neergezet en die zich verenigd hadden in de Stichting “dienstverlening aan bejaarden in de gemeente Hoogezand- Sappemeer” genoot de volle aandacht en bewondering van Koningin Juliana. 

Aangezien de doelstelling van de stichting “dienstverlening aan bejaarden in de gemeente Hoogezand- Sappemeer” ruimer geworden was, is in 1967 deze Stichting ontbonden en is de Stichting de Reensche Compagnie op 1 maart 1967 in het leven geroepen.

Naamgeving

De naam De Reensche Compagnie wordt ontleend aan de geschiedenis. Op de plaats waar nu het gebouwencomplex staat bestond in de zestiende en zeventiende eeuw uit hoogveen. In het begin van de zeventiende eeuw werd het gebied ontgonnen door een groep Utrechtse heren. Deze groep heren hadden zich verenigd in De Reensche Compagnie. Het was de historicus, wijlen Mr. G.N. Schutter die de naam De Reensche Compagnie voorstelde.

Officiële vlag

vlagreensche.jpg

Om de naam De Reensche Compagnie te bekrachtigen is er een vlag ontwikkeld door de stichting voor Banistiek en Heraldiek. Deze vlag voldoet geheel aan de eisen van de Banistiek. De vlag is bij bestuursbesluit aangenomen, zodat de vlag officiëel als De Reensche Compagnie vlag is ingesteld. Heden ten dage is de vlag bij bijzondere gelegenheden nog in top te bewonderen bij De Reensche Compagnie.

Handig om te weten

  • Geen inkomensgrens sociale huurwoningen
  • Parkeren bij de deur
  • Alarmeringen in de woningen
  • Winkelcentrum op loopafstand