Historie

Stichting de Reensche Compagnie is opgericht in 1969 als woon-en dienstencentrum voor senioren, met ook de functie als wijkcentrum. Een dergelijk multifunctioneel complex was uniek voor Nederland. Een goede reden voor onze toenmalige Koningin Juliana om op 8 oktober 1969 naar Hoogezand te komen en het complex te openen.

De oorsprong
De Reensche Compagnie komt voort uit “Stichting dienstverlening aan bejaarden in de gemeente Hoogezand-Sappemeer”. Deze Stichting was in 1966 verantwoordelijk voor het oorspronkelijke initiatief, maar gezien de ruimere doelstelling, taken en verantwoordelijkheden is in 1969 besloten tot ontbinding en oprichting van de huidige Stichting.

De naam
De naam De Reensche Compagnie wordt ontleend aan de geschiedenis. De plek waar nu de twee appartementencomplexen aan de Van der Duyn van Maasdamweg en de Tak van Poortvlietstraat staan, bestond in de zestiende en zeventiende eeuw uit hoogveen. In het begin van de zeventiende eeuw werd het gebied ontgonnen door een groep Utrechtse heren. Deze groep heren hadden zich verenigd in De Reensche Compagnie. 

Officiële vlag
Om de naam De Reensche Compagnie te bekrachtigen is er in het verleden een vlag ontwikkeld door de nationale Stichting voor Banistiek en Heraldiek. Deze Stichting ondersteunde in de vorige eeuw Nederlandse overheidsinstanties bij het vlaggen ontwerp. De vlag is bij bestuursbesluit aangenomen en officieel als De Reensche Compagnie vlag ingesteld. Bij bijzondere gelegenheden wordt zij nog steeds in ere gehouden en wappert zij fier voor het centrale gebouw aan de Tak van Poortvlietstraat.

vlagreensche.jpg
 

Waar wij ons in onderscheiden

  • Verhuur sociale- en vrije sector appartementen
  • Wonen in het Stadshart van Hoogezand
  • Aangename en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand
  • Dienstverlening met een hoofdletter
  • Hoge huurderstevredenheid
  • Vriendelijk en toegewijd personeel