Coronamaatregelen

Het Coronavirus houdt ons nu al enkele maanden in haar greep. Om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, heeft De Reensche Compagnie recentelijk de diverse al genomen voorzorgsmaatregelen verder aangescherpt. Alle bewoners zijn daar opnieuw van op de hoogte gesteld.

Dat betekent:

De hoofdentree naar de kantoren blijft afgesloten. Onze medewerkers zijn niet op kantoor werkzaam. Per werkdag is er steeds één personeelslid aanwezig. De overige personeelsleden werken thuis, volgens de regels vanuit de Rijksoverheid.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen of per e-mail. Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

     Telefoonnummer: 0598-322664

     Email: info@reenschecompagnie.nl

 

Er gelden de volgende richtlijnen:

 1. In de openbare binnen ruimtes en de liften is het dragen van een mondkapje verplicht.
   
 2. De liften mogen slechts door maximaal twee personen uit hetzelfde huishouden betreden worden. Houdt u dus rekening met een langere wachttijd. Tijdens het wachten op de lift geldt het dringende verzoek om de anderhalve meter afstand te bewaren. Alle liften zijn bij de deuren voorzien van desinfectieapparaten. Voor u en de veiligheid van anderen: vergeet u niet om uw handen te desinfecteren voor u op een knop drukt of de liftdeur opent?
   
 3. Samenscholing buiten of in de entrees is voorlopig niet toegestaan. Wij handhaven dat niet zelf, maar maken een melding bij het team handhaving.
   
 4. Onze huismeester werkt alleen op afroep, zal vaker vanuit huis stand-by zijn en komt alleen   voor strikt noodzakelijke reparaties bij u in de woning. Wij vragen u met klem om in dat geval nog steeds gepaste afstand te bewaren. Neemt u plaats in uw woonkamer en laat de huismeester zijn werk doen. Reparatieverzoeken die niet urgent zijn worden later uitgevoerd en houden wij in de wacht.
   
 5. Medewerkers van onze onderhoudsbedrijven die hoesten of griepachtige verschijnselen vertonen, worden nog steeds niet naar de Reensche Compagnie gezonden. Hierdoor kan het langer duren voordat een storing wordt opgelost. Ook in dit geval geldt nog steeds het dringende verzoek om gepaste afstand te bewaren.
   
 6. Er zijn looproutes uitgezet, waarschuwingsborden en -stickers geplaatst.
   
 7. De doorgangen vanuit de 4-hoog naar de 10-hoog (en visa versa) zijn afgesloten. U kunt de beide appartementencomplexen alleen via de hoofdentrees betreden.
   
 8. Als u het medisch alarm gebruikt, wordt u gebeld door Cruon Beveiliging. U kunt dan aangeven waarom u gedrukt heeft. Mocht u niet opnemen en er moet een beveiliger naar uw woning komen, dan gelden de volgende afspraken met Cruon Beveiliging: een medewerker met griepachtige verschijnselen of die wat hoest wordt niet naar De Reensche Compagnie toegestuurd. De beveiliger die uw woning betreedt, houdt ten alle tijde gepaste afstand en zal bij medische noodzaak direct 112 bellen.
   
 9. Het zalencentrum blijft, tot nader order, nog steeds gesloten voor alle activiteiten. Met de bestuursleden van de diverse clubs en de activiteitencommissie is afgesproken dat zolang de 1,5 meter richtlijn van kracht is, er geen activiteiten in de zalen zullen plaatsvinden. U hoort van het bestuur van uw club, wanneer er weer gestart gaat worden. Naar verwachting zullen er dit najaar nog geen activiteiten gaan plaats vinden.


Tot slot:

Wij vragen u vriendelijk, maar met klem, om u te houden aan al deze maatregelen. Niet alleen voor uw eigen gezondheid, maar ook voor die van uw medebewoners, de bezoekers, ons personeel en de hulpverleners. Als iedereen zich aan de regels houdt, verlagen we samen de kans op besmetting!

Wanneer er vanuit de Rijksoverheid een verscherping, dan wel verdere versoepeling, wordt afgekondigd, zullen wij de genomen maatregelen opnieuw beoordelen. U wordt daar over te zijner tijd geïnformeerd.

Waar wij ons in onderscheiden

 • Verhuur sociale- en vrije sector appartementen
 • Wonen in het Stadshart van Hoogezand
 • Aangename en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand
 • Dienstverlening met een hoofdletter
 • Hoge huurderstevredenheid
 • Vriendelijk en toegewijd personeel