Coronamaatregelen

Het Coronavirus houdt ons nu al enkele maanden in haar greep. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, heeft De Reensche Compagnie ook diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Daarover zijn alle bewoners geïnformeerd en is via onze website gecommuniceerd.

Ondanks de algemene versoepelingen vanuit de overheid en het R.I.V.M., handhaven wij het merendeel van de eerder afgekondigde voorzorgsmaatregelen.

Dat betekent:

De hoofdentree naar de kantoren blijft afgesloten. U kunt telefonisch contact met ons opnemen of per e-mail. Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

     Telefoonnummer: 0598-322664

     Email: info@reenschecompagnie.nl

Onze medewerkers zijn inmiddels wel weer dagelijks op kantoor werkzaam, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn.


Het zalencentrum blijft, tot nader order, nog steeds gesloten voor alle activiteiten. Met de bestuursleden van de diverse clubs en de activiteitencommissie is afgesproken dat zolang de 1,5 meter richtlijn van kracht is, er geen activiteiten in de zalen zullen plaatsvinden. U hoort van het bestuur van uw club, wanneer er weer gestart gaat worden. Naar verwachting zullen er in september nog geen activiteiten gaan plaats vinden

Op iedere etage hangt bij de liften een dispenser om uw handen te desinfecteren.

Er zijn waarschuwingsborden en stickers geplaatst en looproutes uitgezet.

De doorgangen vanuit de 4-hoog naar de 10- hoog (en visa versa) blijven voorlopig afgesloten. U kunt de beide appartementencomplexen alleen via de hoofdentrees betreden. Dit blijft gehandhaafd tot het R.I.V.M. de 1,5 meter richtlijn opheft.

Alleen voor strikt noodzakelijke reparatieverzoeken komt onze huismeester bij u in de woning.

Medewerkers van onze onderhoudsbedrijven die hoesten of griepachtige verschijnselen vertonen, worden nog steeds niet naar de Reensche Compagnie gezonden. Hierdoor kan het langer duren voordat een storing wordt opgelost. 

Wij vragen u om nog steeds gepaste afstand te houden van onze huismeester en de medewerker(s) van een onderhoudsdienst. Neem plaats in uw woonkamer en laat de monteur zijn werk doen.

Bij het gebruiken van uw medisch alarm, wordt u gebeld door Cruon beveiliging. U kunt per telefoon uitleggen waarom u gedrukt heeft. Mocht het zo zijn dat u niet opneemt en een beveiliger naar uw woning moet komen, hebben wij de volgende afspraken gemaakt met Cruon beveiliging: een medewerker die griepachtige verschijnselen heeft of wat hoest wordt niet naar De Reensche Compagnie gezonden. De beveiliger die uw woning betreedt houdt gepaste afstand en zal bij medische noodzaak direct 112 bellen;

Tot slot willen wij u eraan herinneren, hoe belangrijk het is om nog steeds zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Als iedereen zich aan de regels houdt, verlagen we samen de kans op besmetting!
Wanneer er vanuit de Rijksoverheid een verscherping, dan wel verdere versoepeling, wordt afgekondigd, zullen wij de genomen maatregelen opnieuw beoordelen. U wordt daar over te zijner tijd geïnformeerd. 

 

Waar wij ons in onderscheiden

  • Verhuur sociale- en vrije sector appartementen
  • Wonen in het Stadshart van Hoogezand
  • Aangename en noodzakelijke voorzieningen op loopafstand
  • Dienstverlening met een hoofdletter
  • Hoge huurders tevredenheid
  • Vriendelijk en toegewijd personeel