Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

De Reensche Compagnie hecht veel waarde aan een goed bestuur. De Reensche Compagnie is lid van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes. Ondanks dat De Reensche Compagnie een niet "toegelaten instelling" is, onderschrijven wij de Aedescode en de principes uit de Corporate Governance Code voor woningcorporaties. Deze codes bevatten normen voor:

  • Goed bestuur en toezicht
  • Transparantie
  • Financiële beheersing


Wij zien de codes als een verzameling van activiteiten en maatregelen die richting geven voor verbetering van onze kwaliteiten. Maar ook voor het afleggen van verantwoording en het bieden van transparantie. Het naleven van de principes is verder van belang bij het aantrekken, binden en behouden van bestuurders en medewerkers. Vanuit de code is ook aan de visitatie verplichting voldaan. Deze visitatie is in 2012 en in 2016 uitgevoerd. Druk HIER om het laatste visitatierapport te lezen. Het bestuur heeft hierop ook een reactie geschreven en die kunt u HIER lezen.

De beklede functies binnen het bestuur van De Reensche Compagnie zijn op basis van vrijwilligheid. Aan de bestuursleden wordt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding van € 1.800,-- uitgekeerd.

Handig om te weten

  • Geen inkomensgrens sociale huurwoningen
  • Parkeren bij de deur
  • Alarmeringen in de woningen
  • Winkelcentrum op loopafstand